Menu
W jakich godzinach można przeprowadzać remont

W jakich godzinach można przeprowadzać remont w domu jednorodzinnym?

Lato to czas, w którym wiele osób decyduje się na przeprowadzenie remontu w swoim domu. Nic dziwnego, każdy chce bowiem wykorzystać nie tylko swój urlop, ale i pogodę. Prace remontowe mogą być jednak uciążliwe dla sąsiadów, nawet jeżeli ktoś mieszka w domu jednorodzinnym. Czy istnieją jakieś regulacje dotyczące godzin, w których można wykonywać prace w tego rodzaju obiektach?

Uciążliwy remont domu sąsiada

Nie od dzisiaj wiadomo, że wszelkie prace związane z remontem domu bywają bardzo uciążliwe. Najwięcej problemów sprawiają remonty generalne. Kucie ścian, cyklinowanie podłóg, czy też wymiana instalacji elektrycznej to prace, które z natury rzeczy powodują hałas. Z kolei na przykład ocieplanie ścian budynku może wywoływać inne uciążliwości. Chodzi przede wszystkim o zaśmiecenie sąsiedniej działki, a nawet konieczność wejścia na posesję należącą do innej osoby, jeżeli ściana znajduje się na granicy.

W związku z powyższym, jeżeli ktoś zamierza prowadzić prace remontowe, które mogą być uciążliwe dla sąsiadów, powinien ich o tym poinformować oraz z góry przeprosić za planowane niedogodności. Z kolei sąsiedzi winni wykazać się pewną dozą wyrozumiałości, ponieważ za jakiś czas też będą chcieli wyremontować swój dom i znajdą się w takiej samej sytuacji. Dodać również należy, że warto utrzymywać dobre stosunki sąsiedzkie.

Czy przepisy regulują czas wykonywania prac remontowych?

Na wstępie należy zaznaczyć, że jeżeli prace wykonywane są w ciągu dnia, to trudno je zakwalifikować jako naruszenie obowiązującego prawa, a co za tym idzie, służby niechętnie podejmą interwencję. Oczywiście w art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń postanowiono, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, jednakże działanie sprawcy powinno mieć charakter celowy, a także negatywnie oddziaływać na psychikę nieoznaczonych osób. Dopiero w takiej sytuacji odpowiednie służby mogłyby podjąć interwencję, której finał mógłby nawet znaleźć się w sądzie.

Warto również zwrócić uwagę, że kwestię stosunków sąsiedzkich reguluje także prawo cywilne. Chodzi otóż o tak zwane immisje, czyli negatywne oddziaływanie jednej nieruchomości na grunty sąsiednie (art. 144 Kodeksu cywilnego). Otóż zgodnie z prawem właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W takim przypadku właścicielowi nieruchomości, z której korzystanie jest zakłócane, przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaprzestanie naruszeń (art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego).

Czy istnieją określone godziny, w których można wykonywać remont?

Wiele osób zastanawia się, czy istnieją określone prawem godziny, w których można wykonywać prace remontowe. Otóż jeżeli chodzi o mieszkania zlokalizowane w budynkach wielorodzinnych, kwestie te często są zawarte w regulaminach wspólnot. Inaczej jest w przypadku domów jednorodzinnych, tutaj bowiem nie ma takich norm.

W jakich godzinach prowadzić prace remontowe? Otóż czynności, które mogą zakłócać spokój sąsiadów, należy wykonywać w ciągu dnia, najlepiej w porze, kiedy są oni w pracy. Natomiast wieczorem, a szczególnie w nocy, należy powstrzymać się od hałasów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

  • Polecane

    NO CONTENT

  • Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved VipMajster.pl 2021