Menu
zatwierdzenie projektu budowlanego

Na czym polega zatwierdzenie projektu domu?

Gdy planujesz wybudowanie domu jednorodzinnego, możesz wcześniej skorzystać z procedury polegającej na zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Zatwierdzenie projektu budowlanego – na czym polega?

Według przepisów prawa budowlanego inwestor może uzyskać zatwierdzenie projektu budowlanego, gdy spełnione zostały warunki do uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zatwierdzenie można uzyskać wtedy, gdy chodzi o różne projekty domów, między innymi parterowe, z poddaszem czy piętrowe.

Celem procedury jest otrzymanie informacji o tym, czy budowa jest możliwa przed ubieganiem się o pozwolenie na budowę czy zgłoszeniem budowy.

Kto wydaje decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego?

Aby otrzymać zatwierdzenie projektu budowlanego, trzeba skierować wniosek do odpowiedniego organu. Kto zatwierdza projekt domu?

Tego rodzaju sprawami zajmują się starostwa powiatowe, a także urzędy wojewódzkie, urzędy miast na prawach powiatu, natomiast w przypadku Warszawy urzędy dzielnicowe.

Warto również wskazać, że od lipca 2021 roku jest możliwe otrzymanie decyzji o zatwierdzeniu projektu przez internet przez portal e-Budownictwo.

Jak odbywa się procedura zatwierdzenia projektu budowlanego?

Aby otrzymać decyzję o zatwierdzeniu projektu domu jednorodzinnego lub innego projektu budowlanego, należy przejść poniższą procedurę:

1. Przygotowanie i przekazanie do urzędu wniosku o zatwierdzenie projektu oraz wymaganych załączników, wśród których znajduje się projekt budowlany, taki projekt można zamówić na https://www.uarchitekta.pl/.
2. Wniesienie opłaty skarbowej za zatwierdzenie projektu. Również należy opłacić ją wtedy, gdy stosuje się pełnomocnictwo. Aktualnie opłata to 47 zł i 17 zł za pełnomocnictwo.
3. Sprawdzenie kompletności wniosku przez urząd.
4. Ustalenie stron postępowania, które otrzymają informacje dotyczące wydanej decyzji.
5. Proces analizy złożonych dokumentów przez urząd, między innymi zgodności projektu budowlanego i zagospodarowania działki z wymogami, ustaleniami i przepisami.
6. Wydanie decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego. Czas wydania decyzji to nie dłużej niż 1 miesiąc, ewentualnie do 2 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

  • Polecane

    NO CONTENT

  • Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved VipMajster.pl 2022